20 february - International Day of Social Justice

Dita Ndërkombëtare e Drejtësisë Sociale na kujton çdo vit nevojën për të ndërtuar shoqëri më të drejta dhe të barabarta.
Klasa IV-1