Erasmus project: Fully Avoid Bully, mobility in Romania

ERASMUS PROJECT : FULLY AVOID BULLY,
MOBILITY IN BUCHAREST

Почитувани,

Учениците од нашето училиште како дел од проектот „Fully Avoid Bully“ , во координација со други училишта кои се дел од проектот „Fully Avoid Bully“, од 06.03.2023-10.03.2023 yчествуваа во мобилноста во Romanija, учествувајќи во низа едукативни активности кои имаат за цел да ја подигнат свеста на студентите за промовирање на одговорното и безбедно користење на интернетот и технологијата од страна на студентите. Целта на овие активности е информирањето како и повикување на координација во напорите на сите актери, родители, наставници и деца за „онлајн искуствата на учениците да бидат само позитивни. Во оваа мобилност во Турција, учениците-учесници ги разменија своите размислувања за булизмот како феномен и воедно го разменија своето секојдневно искуство заедно со учениците од другите училишта кои се дел од проектот.