Ерасмус проект: Мобилност во Ода, Норвешка

Ерасмус проект: GreenAct, Green Enterpreneurs in Action against climate change!
Мобилност во Ода, Норвешка 12.06.2023-17.06.2023

Оваа мобилност во Ода, Норвешка се одржа од заедно со партнерските училишта во проектот од Португалија, Полска, Турција и Норвешка нека служи за модел за учениците од нашето училиште "25 мај", Скопје, да анализираат различни природни и општествени феномени и да послужат за модел за нивните врсници во нашето училиште и пошироко. Целта на оваа мобилност е да се постигнат следниве цели:
- Препознавање на климатските промени преку дискусија, експериментирање и набљудување.
- Да ги направат студентите посвесни и поактивни за големо прашање како што се климатските промени.
- Фокусирање на целите за животната средина и климата, да ја поддржиме зголемената свест за предизвиците на еколошките и климатските промени, развојот на зелените секторски стратегии и методологии.