30-31.10.2023 Еразмус проект

ДАТУМ:30-31.10.2023 Еразмус проект ГРИНАКТ, ЗЕЛЕНИ ПРЕТПРИЕМНИЦИ ВО АКЦИЈА ПРОТИВ КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ
Го одржавме мултипликативниот настан, споделување и дисеминација на нашиот Еразмус проект наречен GREENACT, ЗЕЛЕНИ ПРЕТПРИЕМНИЦИ ВО АКЦИЈА ПРОТИВ КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ во текот на учебната 2022/23 година, на кој беа присутни околу 60 учесници. На овој Мултипликативен настан присуствува учесници.
Координатор на проектот: Арлинда Кастрати.