06.11.2023 Еразмус проект ''Don't change the climate, change the system''

Erasmus project ''Don't change the climate, change the system'' dissemination even

Се одржа дисеминација на нашиот Еразмус проект наречен''Don't change the climate, change the system'' во текот на учебната 2021/2022/23 година, на кој беа присутни околу 50 учесници. На овој настан присуствува учесници, директори од нашето училиште како и од училиштето од Полска.

Координатор на проектот: Арлинда Кастрати.