06.11.2023 Еразмус проект ''Fully Avoid Bully''

''Fully Avoid Bully'' dissemination event

ДАТУМ: 06.11.2023 Еразмус проект ''Fully Avoid Bully''

Се одржа дисеминација на нашиот Еразмус проект наречен ''Fully Avoid Bully'' во текот на учебната 2021/2022/23 година, на кој беа присутни околу 50 учесници. На овој настан присуствува учесници, директори од нашето училиште како и од училиштето од Полска.
Координатор на проектот: Арлинда Кастрати.