Втора награда

Работата која е крунисана со успех е гордост! Денес проектот на нашето основно училиште „25 Мај“ на тема „Водата е извор на животот“ од Науката на сцената Северна Македонија, ја доби втората награда на републичко ниво и наскоро ќе го претставиме училиштето и напорната работа на нашите ученици во Финска, во областа на науката (истражување, експеримент, истражување, споредба, заклучок, идеи за иднината итн.), пред триесет и шест други земји во светот.

Координатор: Сузана Курбардовиќ