Зима

Во рамките на проектот „Градиме нови мостови“ поддржан од ОБСЕ и МОН, успешно го завршивме седмиот заеднички час по предметот визуелно образование, со ученици од 4¹ одделение од нашето училиште и 4в одд. од ООУ „Н.Н. БОРЧЕ“ на предмет на мотивско сликарство „Зима“!

Кординатор: Сузана Курбардовиќ