Натпревар по информатика

Shkolla jonë mori pjes në garat republikane nga lënda e Informatikës të organizuar nga Shoqata e Informaticientëve të Maqedonisë - Dabar 2023.

Gara është mbajtur në 179 shkolla fillore në Maqedoni. Ku morën pjes 18370 nxënës nga klasa e 1-rë deri tek klasa e 9-të, duke i përdorur kompjutërët në shkollë.

Shkolla jonë në kë garë mori pjes me 170 nxënës të udhëhequr nga arsimtari Mirsad Alija dhe u shpërblyen me certifikata si dhe mirnjohje për shkollën.