„Честитки за Нова Година“ пластично обликување и градење

Во рамките на проектот „Градиме нови мостови“ (ОБСЕ), учениците од 4¹ одделение од нашето училиште и учениците од 4/б одделение од ООУ „Наум Наумовски Борче“ го реализираа последниот заеднички час од ова полугодие по предметот ликовно образование со мотив „Честитки за Нова Година“ на тема пластично обликување и градење!
Координатор: Сузана Курбардовиќ!