Сликарство

Во рамките на проектот „Градиме нови мостови“ се одржа деветтиот заеднички час по предметот ликовно образование на тема „Сликарство“ со учениците од 4¹ одделение од нашето училиште и со учениците од 4/б одделение од ООУ “Наум Наумовски Борче“.

Координатор: Сузана Курбардовиќ