Општински натпревари по предметот математика одржани на 02.02.2024 год

Garat komunale nga lënda e Matematikës, të skollës tonë "25 Maji" -  të organizuara nga Lidhja e Matematicjentëve të Maqedonis 02.02.2024.

Një faleminderim shkon deri te testatorët dhe komisjoni kontrollues, që mundësuan kjo garë të jet e drejt dhe transparente për të gjith pjesmarrësit.

Nxënësve tan ju urojm shum suksese në rezultatet e arritura dhe garat regjijonale!

Nga kordinatori Ardian Hamiti