Биланси


Биланси 2022 година

Сметка 603-12
Сметка 785-36
Сметка 785-40
Сметка 785-60
Сметка 785-74
Сметка 785-89
Сметка 787
Сметка 903Биланси 2021 година

Сметка 785-36
Сметка 785-40
Сметка 785-55
Сметка 785-60
Сметка 787
Сметка 903Биланси 2020 година

Биланс на приходи и расходи 603
Биланс на приходи и расходи 787
Биланс на приходи и расходи 903
Биланс на состојба 603
Биланс на состојба 787
Биланс на состојба 903
Образец ДЕ 603
Образец ДЕ 787
Образец ДЕ 903
СПД 603
СПД 787
СПД 903Биланси 2019 година

Биланс на приходи и расходи 603-12
Биланс на приходи и расходи 603-17
Биланс на приходи и расходи 787-14
Биланс на приходи и расходи 903-19
Биланс на состојба 603-12
Биланс на состојба 603-17
Биланс на состојба 787-14
Биланс на состојба 903-19Биланси 2018 година

Биланс на приходи и расходи 903
Биланс на приходи и расходи 787
Биланс на приходи и расходи 603
Биланс на приходи и расходи 785
Биланс на состојба 903
Биланс на состојба 787
Биланс на состојба 603
Биланс на состојба 785Биланси 2017 година

Биланс на приходи и расходи 903
Биланс на приходи и расходи 787
Биланс на состојба 903
Биланс на состојба 787Биланси 2016 година

Биланс на приходи и расходи 903
Биланс на приходи и расходи 787
Биланс на состојба 903
Биланс на состојба 787