20 Shkurt - Dita Ndërkombëtare e Drejtësisë Sociale

Dita Ndërkombëtare e Drejtësisë Sociale na kujton çdo vit nevojën për të ndërtuar shoqëri më të drejta dhe të barabarta.
Klasa IV-1