Dita ndërkombëtare e drejtësisë sociale - kl. 6

Dita ndërkombëtare e drejtësisë sociale nga lënda Histori e religjioneve nxënësit e klasës 6.