Stafi Mësimor 2023/2024

Të dhëna për punonjësit të cilët e realizojnë punën edukativo - arsimore
 


Rendi numër
Emri dhe mbiemri
Vendi i punës
1
Turqane Grazhdani
Mësimdhënës klasor në kl.I
2
Ibe Mustafa
Mësimdhënës klasor në kl.I
3
Lirije Imeroviq-Nishevci
Mësimdhënës klasor në kl.I
4
Nesrine Bajrami
Mësimdhënës klasor në kl.I
5
Fatime Selami
Mësimdhënës klasor në kl.I
6
Nezaqet Bela
Mësimdhënës klasor në kl.I
7
Fahrijе Plakaj
Mësimdhënës klasor në kl.I
8
Vehbi Ameti
Mësimdhënës klasor
9
Zarife Selmani
Mësimdhënës klasor
10
Shiqerije Sulejmani
Mësimdhënës klasor
11
Habibe Selimi
Mësimdhënës klasor
12
Hava Doko
Mësimdhënës klasor
13
Kadire Hoxha
Mësimdhënës klasor
14
Lumnijе Laçi
Mësimdhënës klasor
15
Emine Bahriu
Mësimdhënës klasor
16
Shqipe Sadiku
Mësimdhënës klasor
17
Aveta Vejseli
Mësimdhënës klasor
18
Ramadan Salih
Mësimdhënës klasor
19
Imrane Ameti
Mësimdhënës klasor
20
Suzane Kurbardoviq
Mësimdhënës klasor
21
Vaide Rexhepi
Mësimdhënës klasor
22
Igball Zeqiri
Mësimdhënës klasor
23
Habibe Nuhija
Mlsimdhënës klasor
24
Arijeta Imeri
Mësimdhënës klasor
25
Ajrulla Emini
Mësimdhënës klasor
26
Ajdar Sejdi
Mësimdhënës klasor
27
Diturie Sejfedini
Mësimdhënës klasor
28
Ganimet Kadriu
Mësimdhënës klasor
29
Bahtishah Shabani
Mësimdhënës klasor
30
Jusuf Rexhepi
Mësimdhënës klasor
31
Sizan Hamiti
Mësimdhënës kklasor
32
Sadat Rexhepi
Mësimdhënës klasor
33
Vildane Sulejmani
Mësimdhënës klasor
34
Valbona Jahi
Mësimdhënës klasor
35
Rejhane Murtezani
Mësimdhënës klasor
36
Fari Shabani
Qëndrim tërditor
37
Lindita Latifaj
Gjeografi dhe histori
38
Merita Alili
Gjuhë shqipe
39
Arijeta Idrizi
Gjuhë shqipe
40
Emine Salih
Gjuhë shqipe
41
Resmie Tërstena
Gjuhë shqipe
42
Mirvet Musliu
Gjuhë angleze
43
Arlinda Kastrati
Gjuhë angleze
44
Arijeta Asani
Gjuhë angleze
45
Nerxhivane Ramadani
Gjuhë angleze
46
Sevim Xhelili
Gjuhë angleze
47
Blerim Тrolli
Gjuhë angleze
48
Xhejlan Tairi
Gjuhë angleze
49
Nazife Rexhepi
Gjuhë angleze
50
Аjser Limani
Biologji
51
Salije Zimeri
Biologji
52
Nuran Limani
Etika e religjioneve
53
Jeton Musliu
Arsim fizik
54
Vullnet Salihu
Arsim fizik
55
Emel Mamuti
Mësimdhënës klasor
56
Briken Bahriu
Arsim fizik
57
Ilir Gashi
Arsim fizik
58
Berat Abazi
Arsim fizik
59
Florim Murtezani
Arsim fizik
60
Nusret Shabani
Fizikë
61
Vullnet Aqifi
Gjeografi
62
Аrijeta Ramadani
Gjuhë gjermane
63
Мirvet Аdemi
Gjuhë gjermane
64
Теuta Haskaј-Vojnikа
Gjuhë gjermane
65
Qefajetе Bekteshi
Sociologji
66
Sejdije Bajrami
Kimi
67
Rabije Zenuni
Kimi
68
Mirsad Alija
Informatikë
69
Florije Аliji
Programim
70
Omer Selimi
Ars. fizik dhe shëndetësor
71
Аgim Saiti
Arsim figurativ
72
Zejnep Elezi
Arsim fizik dhe shëndetësor
73
Elizabeta  Stojanovska
Gjuhë maqedonase
74
Selma Isak
Gjuhë maqedonase
75
Aneta Canevska
Gjuhë maqedonase
76
Rahim Hamiti
Matematikë
77
Sheide Ferati
Matematikë
78
Ramadan Osmani
Arsim muzikor
79
Alma Tusha
Arsim muzikor
80
Medine Amiti
Shkenca natyrore
81
Igball Memishi
Gjuhë shqipe
82
Vildan Beqiri Sulis
Gjuhë shqipe
83
Lejla Zeqiri
Mësim klasor
84
Zebibe Sulejmani
Gjeografi
85
Xhezmi Bajrami
Histori
86
Feriz Metushi
Histori
87
Simona Stoimenova
Gjuhë maqedonase
88
Anida Amidi
Biologji
89
Salat Bekteshi
Matematikë
90
Aziz Kurtishi
Pedagogji
91
Florije Dika
Psikologji
92
Ajser gashi
Edukator dhe rehabilitues special
93
Ferdane Murtezani
Logopedi

Të dhëna për menaxherët


Rendi numër
Emri dhe mbiemri
Vendi i punës
01
Fadil Murtezani
DREJTOR
02
Ilir Zendeli
Ndihmës drejtori

Të dhëna për edukatorët joadeukuat


Rendi numër
Emri dhe mbiemri
Vendi i punës
01
Ardian Hamiti
Mësimdhënës i matematikës
02
Ramadan Iseni
Mësimdhënës i arsimit teknik
03
Egzona Rexhepi
Mësimdhënës i matematikës

Të dhëna për punonjësit administrativë


Rendi numër
Emri dhe mbiemri
Vendi i punës
01
Nadire Demiri
Sekretar
02
Shqipe Kurtaj
Arkatar
03
Muzafer Sejdi
Nikoqir

Të dhëna të punonjësve ndihmës - teknikë
 


Rendi numër
Emri dhe mbiemri
Vendi i punës
01
Sefedin Sadiki
Mjeshtër
02
Mersada Zekiroviq
Higjienist
03
Burhan Sabedinovski
Higjienist
04
Rexhep Shabani
Higjienist
05
Erxhan Rustem
Higjienist
06
Ibrahim Ferat
Higjienist
07
Zahide Jashareviq
Higjienist
08
Xhevat Ferat
Higjienist
09
Suela Rexhep
Higjienist
10
Mujesira Zekiroviq
Higjienist
11
Naim Jakaj
Higjienist
12
Nuhi Sadikov
Higjienist
13
Bashkim Mustafa
Higjienist
14
Nusret Salijev
Roje

Të dhëna për ndërmjetësuesit arsimor të angazhuar
Në shkollë tonë nuk kemi ndërmjetësues arsimor.