Organizatë

Annual Program 2023/2024

 


Planning for the implementation of lessons 2023/2024

 


Excursion program 2023/2024

 


Annual report 2022/2023

 


Program Vjetor 2022/2023

 


Plani i prokurimit publik 2022

 


Raporti vjetor 2021

 


Program Vjetor 2021/2022

 


Raporti Vjetor Statistikor 2021/2022

 


Program Vjetor 2020/2021

 


 

Program ekskursioni 2020/2021

 


 

Raporti vjetor 2019/2020

 


 

Program Vjetor 2019/2020