Nxënësit 2023/2024

Të dhëna për nxënësit në shkollën fillore
 


Klasa
Numri i paraleles
Numri i nxënësve
Struktura etnike dhe gjinore e nxënësve
Maqedonas
Shqiptarë
Turq
Serbë
Romë
Të tjerë
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
I
7
186
 
 
86
100
 
 
 
 
 
 
 
 
II
7
176
 
 
96
80
 
 
 
 
 
 
 
 
III
7
191
 
 
102
89
 
 
 
 
 
 
 
 
I-III
21
553
 
 
284
269
 
 
 
 
 
 
 
 
IV
7
194
 
 
90
104
 
 
 
 
 
 
 
 
V
7
202
 
 
111
91
 
 
 
 
 
 
 
 
IV-V
14
396
 
 
201
195
 
 
 
 
 
 
 
 
VI
7
190
 
 
100
90
 
 
 
 
 
 
 
 
VII
7
180
 
 
94
86
 
 
 
 
 
 
 
 
VI-VII
14
376
 
 
194
176
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII
7
182
 
 
103
79
 
 
 
 
 
 
 
 
IX
7
174
 
 
92
82
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII- IX
14
356
 
 
195
161
 
 
 
 
 
 
 
 
I-IX
63
1675
 
 
874
801
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjuhë/gjuhët në të cilët/zhvillohet mësimi

 
Gjuhë maqedonase
Gjuhë shqipe
Gjuhë turke
Gjuhë serbe
Gjuhë boshnjake
Numër i paraleleve
 
63
 
 
 
Numër i nxënësve
 
1681
 
 
 
Numër i mësimdhënësve
 
92